Φερομόνες

Προβολή 31–60 από 125 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΦΕΡ.ΠΑΓΙΔΑ TUTA ABSOLUTA (TUTASAN TRAP)  - 07020

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.TUTASAN BASKETS ΚΑΛΑΘ.ΦΕΡ.ΠΑΓ.ΝΕΡΟΥ  - 07231

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.TUTA ABSOLUTA LURE  - 07499

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.SESAMIA NONAGRIOIDES  - 07642

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΡΟΔΙΝΟΥ PECTINOPHORA GOSSYPIELL  - 07646

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ  - 07977

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΕΡ.FUNNEL TRAPS STANDAR ΠΡΑΣ.ΣΚΟΥΛΗΚ.  - 08160

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

CHECKMATE AEROSOL CYDIA POMONELA  - 08514

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΦΕΡ.ISONET T  - 09128

ANTHESIS ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΕΡ.ΝΑΡΚΗ ΜΗΛΙΑΣ PHYLLONORYCTER CORYLIFOLIELLA  - 09609

ANTHESIS ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΕΡ.ΝΑΡΚΗΣ ΜΗΛΙΑΣ CORYLIFOLIELLA(PHC)4 ΤΕΜ  - 09672

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΝΑΡΚΗ BLANCARDELLA 4 ΤΕΜ  - 09673

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚ.ΔΑΜΑΣ.CYDIA FUNEBRA 4 ΤΕΜ  - 09674

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΣΕΖΙΑΣ S.MYOPAEFORMIS (4 ΤΕΜ)  - 09675

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚ.ΡΟΔΑΚ.GRAPHOLITHA MOLESTA (4 ΤΕΜ)  - 09676

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΠΡΑΣ.ΣΚΟΥΛ.ΒΑΜΒΑΚΙ HELICOVERPA ARMIGE(4 ΤΕΜ)  - 09677

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.COSSUS COSSUS(4 ΤΕΜ)  - 09678

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΡΟΔΙΝΟΥ PECTINOPHORA GOSSYPIELL(4 ΤΕΜ)  - 09679

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ C.SPLENDANA(4 ΤΕΜ)  - 09680

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.TUTA ABSOLUTA (4 ΤΕΜ)  - 09681

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚ.ΜΗΛΙΑ.CYDIA POMONELLA (4 ΤΕΜ)  - 09682

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ LOBESIA BOTRANA(4 ΤΕΜ)  - 09683

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗ ΕΛΙΑ PRAYS OLE(4 ΤΕΜ)  - 09684

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.RAGOLETIS CERASI LUR (4 ΤΕΜ)  - 09685

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ ADOX (4 ΤΕΜ)  - 09686

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΑΝΑΡΣΙΑ A.LINEATELLA (4 ΤΕΜ)  - 09687

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ ΠΑΤΑΤ.(PHTHORIMAEA OPERCULELLA) 4 ΤΕΜ  - 09688

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ CERATITIS CAPITATA(4 ΤΕΜ)  - 09689

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.SPODOPTERA LITTORALIS(4 ΤΕΜ)  - 09690

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ZEUZERA PYRINA (E) (4 ΤΕΜ)  - 09691

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ