Φερομόνες

Προβολή 1–8 από 8 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΦΕΡ.ΚΑΡΠ.ΔΑΜΑΣΚ.(GFUN)  - 00130

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΔΩΝ 1C  - 00132

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.SAN JOSE (SJS)  - 02559

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΚΑΡ.ΡΟΔΑΚ.GRAPHOLITHΑ(OFM)  - 02561

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (CM)  - 02562

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΣΕΖΙΑΣ (ACM)  - 02563

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ADOXOPHYES (ADOX)  - 02565

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΝΑΡΚΗΣ CORYLIF.(ΡΗC)  - 02571

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.