Φερομόνες

Προβολή 1–30 από 127 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΦΕΡ.ΚΑΡΠ.ΔΑΜΑΣΚ.(GFUN)  - 00130

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΔΩΝ 1C  - 00132

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.SAN JOSE (SJS)  - 02559

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΚΑΡ.ΡΟΔΑΚ.GRAPHOLITHΑ(OFM)  - 02561

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (CM)  - 02562

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΣΕΖΙΑΣ (ACM)  - 02563

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ADOXOPHYES (ADOX)  - 02565

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.ΝΑΡΚΗΣ CORYLIF.(ΡΗC)  - 02571

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

ΦΕΡ.FUNNEL TRAPS ΠΡΑΣ.ΣΚΟΥΛΗΚ.(AGRALAN)  - 03013

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.COSSUS COSSUS  - 03014

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ZEUZERA PYRINA (E)  - 03015

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΝΑΡΚΗΣ ΜΗΛΙΑΣ CORYLIFOLIELLA(PHC)  - 03016

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΣΕΖΙΑΣ SYNANTHEDON  - 03017

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΠΡΑΣ.ΣΚΟΥΛ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ HELICOVERPA ZEA  - 03061

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΑΝΑΡΣΙΑ  - 03062

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚ.ΡΟΔΑΚ.GRAPHOLITHA MOLESTA  - 03063

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ ADOX  - 03064

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚ.ΜΗΛΙΑ.CYDIA POMONELLA  - 03065

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ LOBESIA BOTRANA  - 03066

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΝΑΡΚΗ BLANCARDELLA  - 03067

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΚΑΡΠΟΚ.ΔΑΜΑΣ.CYDIA FUNEBRA  - 03068

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΚΟΛΛΑ BARRIER GLUE - 280 GR(ΡΥΓΧΙΤΕΣ-ΜΥΡΜΥΓΚΙΑ)  - 03069

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.BACTROCERA OLEAE (DACUS OLEA)  - 03305

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗ ΕΛΙΑ PRAYS OLEAE  - 03334

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.DELTA TRAPS  - 04288

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ CERATITIS CAPITATA  - 04432

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.RAGOLETIS CERASI LUR  - 04539

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ ΠΑΤΑΤ.(PHTHORIMAEA OPERCULELLA)  - 05398

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.FUNNEL TRAPS NEW (TOMAGRO) ΣΕΖΙΑ  - 06491

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΦΕΡ.ΠΡΑΣ.ΣΚΟΥΛ.ΒΑΜΒΑΚΙ HELICOVERPA ARMIGE  - 06801

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ