Καλαμπόκια Επικαλυμμένα

Προβολή 1–30 από 98 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΚΑΛ.ΝΙΚΑΙΑ GOUCHO 50.000 σπ  - 00039

ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε.

ΚΑΛ.TIETAR GΑUCHO-50000 σπ  - 01534

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε.

ΚΑΛ.VARENNE GAUCHO-50000 σπ  - 04922

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛ.VARENNE STANDARD+CRUISER -50000 σπ  - 05048

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛ.AGN 625 CRUISER - 25.000 ΣΠ  - 07226

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε.

ΚΑΛ.CORRETA CRUISER - 50000 σπ  - 07845

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛ.AGN 717 CRUISER - 25.000 ΣΠ  - 08217

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε.

ΚΑΛ.GDM 601 CRUISER - 25.000 ΣΠ  - 08218

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε.

ΚΑΛ.AGN 520 CRUISER - 25.000 ΣΠ  - 08219

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε.

ΚΑΛ.HYDRO FORCE - 50000 ΣΠ  - 08879

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΚΑΛ.MIAMI+FORCE-50000 σπ  - 09498

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΚΑΛ.GLADIUS FORCE - 50000 ΣΠ  - 11117

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΚΑΛ.DKC 6980 MK FORCE - 50K  - 11118

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.DKC 6442 MK FORCE - 50.000 σπ  - 11131

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.P 1049 FORCE 20CS - 25000σπ  - 11143

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.GIANTS + FORCE - 50000 σπ  - 11151

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΚΑΛ.PROSPERIC FORCE - 50000 ΣΠ  - 11200

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΚΑΛ.FUERZA FORCE - 50000 ΣΠ  - 11201

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΚΑΛ.DKC 6897 MK FORCE - 50.000 σπ  - 11813

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.DKC 7084 MK FORCE - 50.000 σπ  - 11815

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.KEFRANCOS INITIO PRO - 50000 σπ  - 11874

AGRIMORE A.E.

ΚΑΛ.P1454 FORCE +MXL+LmFlexHR+LmbK - 25000σπ  - 12104

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.DKC 6092 MK FORCE 50.000 σπ  - 12586

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.DKC 6492 MK FORCE 50.000 σπ  - 12587

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.DKC 5182 MK FORCE - 50.000 σπ  - 12637

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ. SENKO + FORCE - 50000 σπ  - 12666

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΚΑΛ.LG 31.545 FORCE VIBRANCE - 12.500 ΣΠ  - 12672

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΚΑΛ.LG 30.709 FORCE - 50.000 ΣΠ  - 12673

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΚΑΛ.DKC 6092 MK 50.000 σπ  - 12917

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛ.ANDROMEDA FORCE - 50.000 ΣΠ  - 13320

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ