Υδροξείδιο

Προβολή 1–30 από 93 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

JADE 40 WG - 50 GR  - 00687

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

XYDROCOURE 40WG - 2,5 KG  - 00808

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE GREENCO A.E. - ΓΚΡΙΝ ΚΟ Α.Ε

KOCIDE OPTI 30WG - 750 GR  - 00821

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

JADE 40 WG - 25 KG  - 00914

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

CHAMP 37,5WG - 10 KG  - 00946

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CHAMP 37,5WG - 2,5 KG  - 00947

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

KOCIDE 101 50WP-50 GR  - 01793

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΟΦΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

KOCIDE 15SC-1 LT  - 02076

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE VECTOR AGRO ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕ

YPER 50WP-2,5 KG  - 02081

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE VECTOR AGRO ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕ

KOCIDE 15SC-3,5 LT  - 02084

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE VECTOR AGRO ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕ

HYDROX 19SL-3 LT  - 02130

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

KOCIDE 2000 35WG-1,5 KG  - 02420

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

HYDROX 19SL-4 LT  - 02863

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

CHAMP 36,3SC - 1 LT  - 04099

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

HELIOCUIVRE 40SC-1LT  - 04614

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

HELIOCUIVRE 40SC-500CC  - 04615

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

CHAMP 36,3SC - 250 cc  - 04754

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

KOCIDE 2000 - 30 gr  - 04769

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΟΦΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

KOPERHYDROXIDE 50 WP-2.5 KG  - 04871

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

JADE 40 WG - 1 KG  - 05175

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΥΔΡΟΞ.ΧΑΛΚΟΥ 50 WP - 2,5 KG  - 06208

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΔΑΒΙΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.

CHAMP 37,5 WG - 2 KG  - 06445

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

CURACOP XT 25 WG - 2 KG  - 06531

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

XYDROCOURE 40WG - 2 KG  - 06772

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

XYDROCOURE 50WP - 2,5 KG  - 06987

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

XYDROCOURE 50WP - 1 KG  - 06988

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

HIDROSTAR 40 WG - 1,5 KG  - 06997

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

HIDROSTAR 40 WG - 2 KG  - 07013

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

HIDROVAL 40 WG - 20 KG  - 07014

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COPPERCIDE 50WP - 900 GR  - 07074

Δραστική ουσία: COPPER HYDROXIDE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ