Τριβασικός

Προβολή 1–4 από 4 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

CUPROFIX ULTRA 40 WG - 2,5 KG  - 00754

Δραστική ουσία: COOPER SULFATE TRI-BASIC ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

CUPROFIX ULTRA 40 WG - 1 KG  - 08298

Δραστική ουσία: COOPER SULFATE TRI-BASIC ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

CUPROFIX ULTRA 40 WG - 5 KG  - 08722

Δραστική ουσία: COOPER SULFATE TRI-BASIC ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

CUPROFIX ULTRA 40 WG - 10 KG  - 10961

Δραστική ουσία: COOPER SULFATE TRI-BASIC ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ