Οξυχλωριούχος

Προβολή 1–26 από 26 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50WP-5 KG  - 00015

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50WP-1 KG  - 00016

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

ΟΞΥΚΑΠ 50WG-1 ΚG  - 02164

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΟΞΥΚΑΠ 50WG-5 ΚG  - 02165

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΟΞΥΧΛ.ΧΑΛΚ.50WP-25 KG  - 02229

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΟΞΥΧΛ.ΧΑΛΚ.50WP-5 KG  - 02230

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΟΞΥΧΛ.ΧΑΛΚ.50WP-1 ΚG  - 02231

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

CUPRAVIT*OB21*50WP(MΠΛΕ)*5κ  - 02342

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

PASTA CAFFARO 38,25SC - 3,5 LT  - 02645

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

PASTA CAFFARO 38,25SC -1 LT  - 02646

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΟΥΠΡΟΛ 50WP(ΜΠΛΕ)-5 ΚG  - 04045

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΚΟΥΠΡΟΛ 50WP(ΜΠΛΕ)-1 ΚG  - 04046

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ZETARAM 30 SC- 1 LT  - 04685

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

ZETARAM 30 SC- 5 LT  - 04686

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

COUPRADIN 52SC-1LT  - 04873

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

COUPRADIN 52SC-2LT  - 04874

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

COUPRADIN 52SC-5LT  - 05765

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

ZETARAM 30 SC- 800 CC  - 06418

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

ZETARAM 30 SC- 4 LT  - 06419

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

CUPRAVIT OB 50WP - 1 KG  - 07504

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COUPRADIN 50WP - 25 KG  - 07619

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

COUPRADIN 50WP - 1 KG  - 11729

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

ΚΟΥΠΡΟΛ 50WP(ΜΠΛΕ) - 25 ΚG  - 11870

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

AIRONE 13,6 SC - 5 LT  - 12398

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE 13,6% ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

AIRONE 13,6 SC - 1 LT  - 12399

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE 13,6% ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

AIRONE 13,6 SC - 3,5 LT  - 12400

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE 13,6% ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ