Θειϊκός Χαλκός

Προβολή 1–30 από 33 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΣΚΟΝΗ)25 ΚG  - 00100

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ ΖΙΚΟ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΠΕΤΡΑ-ΡΙΖΑΚΙ)25 ΚG  - 00108

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΖΙΚΟ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΤΡΑ (ΤΡΙΜΜΑ) - 25 KG  - 00889

Δραστική ουσία: COPPER VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΣΚΟΝΗ)CUPROS.25κ  - 01196

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΠΕΤΡΑ)CUPROS.25κ  - 01201

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΣΚΟΝΗ)CUPROS-25K  - 01856

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΠΕΤΡΑ)CUPROS-25K  - 01857

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΠΕΤΡΑ)50 KG  - 03213

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ-ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΠΕΤΡΑ)25 ΚG  - 03218

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ-ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΣΚΟΝΗ)25 ΚG  - 03219

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ-ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΠΕΤΡΑ)CUPROS.25κ  - 03222

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ-ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΣΚΟΝΗ-25KG  - 04673

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΣΚΟΝΗ) - 25 KG  - 06216

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ANIMAL HEALTH Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ STONE (ΠΕΤΡΑ) - 25 KG  - 07027

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ANIMAL HEALTH Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΠΕΤΡΑ/ΡΙΖΑΚΙ) - 25 ΚG  - 07275

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΖΙΚΟ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΤΡΑ (ΡΙΖΑΚΙ) - 25 KG  - 07933

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ (ΣΚΟΝΗ) - 25 KG  - 08086

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ GREENCO A.E. - ΓΚΡΙΝ ΚΟ Α.Ε

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ GRANITELLO - 25 KG  - 08621

Δραστική ουσία: COPPER ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚ.CUPROSULF SNOWGRADE - 25 KG  - 10280

INNOGEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚ.CUPROSULF BIG CRYSTAL - 25 KG  - 10281

INNOGEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΤΡΑ - 25 KG  - 10316

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ GREENCO A.E. - ΓΚΡΙΝ ΚΟ Α.Ε

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΤΡΑ - 25 KG  - 11558

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΣΚΟΝΗ - 25 KG  - 11593

Δραστική ουσία: COPPER VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΣΚΟΝΗ - 25 KG  - 11600

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΤΡΑ (ΡΙΖΑΚΙ) - 25 KG GRANITELLO  - 11664

Δραστική ουσία: COPPER ΠΕΤΡΑ ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε.

ΘΕΙΟΧΑΛΚΟΣ 40/4D - 1 KG  - 12058

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ - 1 KG  - 12077

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΟΦΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΡΙΖΑΚΙ - 25 KG  - 13023

Δραστική ουσία: COPPER VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΙΙΚ.ΧΑΛΚΟΣ ΡΙΖΑΚΙ - 25 KG  - 13124

Δραστική ουσία: COPPER ΣΚΟΝΗ ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

CUPRAZUFRE - 1 KG ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ  - 13373

Δραστική ουσία: COPPER OXYCHLORIDE ΟΦΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.