Βορδιγάλειος

Προβολή 1–30 από 64 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

CUPROFIX DISPERSS 20WG - 20 KG  - 00394

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

CUPROFIX DISPERSS 20WG-5 KG  - 00395

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

CUPROFIX DISPERSS 20WG - 1 KG  - 00396

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

CUPROFIX DISPERSS 20WG -10 KG  - 00397

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BOUIL.BORDELAISE 20 WP - 5 ΚG  - 00499

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BOUIL.BORDELAISE 20 WP - 1 ΚG  - 00500

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BOUIL.BORDELAISE 20 WP - 20 ΚG  - 00502

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BOUIL.BORDELAISE 20 WP - 10 ΚG  - 00520

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BORDELESA 20WP-5 KG  - 01854

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

BORDELESA 20WP-1 KG  - 01862

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

BORDELESA 20WP-20 KG  - 01863

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

BORDELESA 20WP-10 KG  - 01864

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

CALDO BORDELES 20WP- 10 KG (ΜΠΛΕ ΣΑΚ)  - 02128

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

CALDO BORDELES 20WP- 1 ΚG (ΜΠΛΕ ΣΑΚ)  - 02232

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

CALDO BORDELES20WP - 5 KG (ΜΠΛΕ ΣΑΚ)  - 02233

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

CALDO BORDELES 20WP- 25 ΚG (ΜΠΛΕ ΣΑΚ)  - 02234

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

BORDELESA 20 SC- 500 CC  - 02807

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20WP-1 KG  - 03986

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20WP-5 KG  - 04042

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20WP-10 KG  - 04043

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20WP-20 KG  - 04044

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

BORDELESA 20 SC- 4 LT  - 04100

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

BORDELESA 20 SC- 2 LT  - 04500

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

BORDELESA 20 SC- 3 LT  - 04530

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

BLUERAM 20 WP - 10 ΚG  - 05021

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ANIMAL HEALTH Α.Ε.

BLUERAM 20 WP - 5 ΚG  - 05022

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ANIMAL HEALTH Α.Ε.

BLUERAM 20 WP - 25 ΚG  - 05089

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ANIMAL HEALTH Α.Ε.

BORDELESA 20 WP- 200 GR  - 05252

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

CUPROFIX DISPERSS 20WG-100 GR  - 05762

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BORDELESA ULTRA 20WG - 5 KG  - 06180

Δραστική ουσία: COPPER BORDELAISE ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ