Φυτοφάρμακα Novafarm

Προβολή 1–4 από 4 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ISIS 24% EC - 200 CC  - 00973

Δραστική ουσία: MYCLOBUTANIL SHARDA CROPCHEM LIMITED (ΙΣΠ)

ISIS 24% EC - 100 CC  - 00974

Δραστική ουσία: MYCLOBUTANIL SHARDA CROPCHEM LIMITED (ΙΣΠ)

TEBUCONAZOLE 25 WG - 500 GR  - 00998

Δραστική ουσία: TEBUCONAZOLE SHARDA CROPCHEM LIMITED (ΙΣΠ)

TEBUCONAZOLE 25 WG - 750 GR  - 00999

Δραστική ουσία: TEBUCONAZOLE SHARDA CROPCHEM LIMITED (ΙΣΠ)