Ρυθμιστές

Προβολή 1–30 από 40 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

MEPIQUAT CHLORIDE 5SL-3 LT  - 00582

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

MEPIQUAT CHLORIDE 5SL-1 LT  - 00583

Δραστική ουσία: MEPIQUAT CHLORIDE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ETHREL 48SL-300cc  - 00657

Δραστική ουσία: ETHEPHON BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

PIX 5SL-1 LT  - 02282

Δραστική ουσία: MEPIQUAT BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

SPOTLIGHT'C 24EC-125 cc  - 03081

Δραστική ουσία: CARFENTRAZONE-ETHYL BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

PIX 5SL-3 LT  - 03761

Δραστική ουσία: MEPIQUAT BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

PERLAN SL-500 cc  - 04013

Δραστική ουσία: GIBBERELLIC ACID ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

NOVAGIB SL-1 LΤ  - 04015

Δραστική ουσία: GIBBERELLIC ACID ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

DORMEX 52SL-10 LT  - 04087

Δραστική ουσία: CYANAMIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

EXILIS 2,1SL - 1 L  - 04924

Δραστική ουσία: 6-BENZYLADENINE (6-BA) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

SITOFEX -250 cc  - 05719

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ETHREL 48SL-5 LT  - 05878

Δραστική ουσία: ETHEPHON BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

SITOFEX - 1 LT  - 06333

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ETHREL 48SL-1 LT  - 06410

Δραστική ουσία: ETHEPHON BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

DAZIDE ENHANCE 85SG - 1 KG  - 08233

Δραστική ουσία: DAMINOZIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

SUNSET 48SL - 5 LT  - 09318

Δραστική ουσία: ETHEPHON BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

REGALIS PLUS 10 WG - 1,5 KG  - 09370

Δραστική ουσία: PROHEXADIONE BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

JADEX -O-460 1 LT  - 09779

Δραστική ουσία: CHLORMEQUAT CHLORIDE BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MERO 733 EC - 1 LT  - 09981

Δραστική ουσία: TEMBOTRIONE+ISOXADIFEN ETHL BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

KABUKI 2,5EC - 100 CC  - 10179

Δραστική ουσία: PYRAFLUFEN ETHYL BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

KABUKI 2,5EC - 200 ML  - 10180

Δραστική ουσία: PYRAFLUFEN ETHYL BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

MERO 733 EC - 5 LT  - 10673

Δραστική ουσία: TEMBOTRIONE+ISOXADIFEN ETHL BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ETHREL TOP 48 SL - 1 LT  - 10793

Δραστική ουσία: ETHEPHON BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

PROTONE - 2 LT  - 10870

Δραστική ουσία: S - ABSCISIC ACID ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

SPOTLIGHT'C 24EC - 250 cc  - 11059

Δραστική ουσία: CARFENTRAZONE-ETHYL Η ΒΑΣΣΟΣ Α ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

PACLOT 25 SC - 1 LT  - 11061

Δραστική ουσία: PACLOBUTRAZOL ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

MODDUS EVO 250 DC - 1 LT  - 11149

Δραστική ουσία: TRINEXAPAC-ETHYL SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

VIO-GIBB 5SL - 1 LT  - 11348

Δραστική ουσία: ΑΣΒΕΣΤΙΟ - ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΒΙΟΡΥΛ A.E.

BELCOCEL 75 SL - 1 LT  - 11523

Δραστική ουσία: CHLORMEQUAT CHLORIDE ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.

BELCOCEL 75 SL - 200 CC  - 11524

Δραστική ουσία: CHLORMEQUAT CHLORIDE ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.