Μυκητοκτόνα

Προβολή 1–30 από 661 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΘΕΙΡΑΜ LT-EXTRA 80WP-2 KG  - 00017

Δραστική ουσία: THIRAM ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

ΘΕΙΡAM LT-EXTRA 80WP-1 KG  - 00018

Δραστική ουσία: THIRAM ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

ΑΓΚΡΙΖΕΜΠ 80WP - 25 KG  - 00221

Δραστική ουσία: MANCOZEB UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

POLYOXIN B-KAKEN 50S - 100 GR  - 00245

Δραστική ουσία: POLYOXIN B INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

NIMROD 25EC-200cc  - 00248

Δραστική ουσία: BUPIRIMATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

KATANGA 80WP-400 GR  - 00383

Δραστική ουσία: FOSETYL-AL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

SYSTHANE 12,5EC-100 cc  - 00384

Δραστική ουσία: MYCLOBUTANIL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

SYSTHANE 12,5EC-250 cc  - 00386

Δραστική ουσία: MYCLOBUTANIL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

MICROTHIOL SPECIAL 80WG-1 KG  - 00388

Δραστική ουσία: SULPHUR ΒΡΕΞΙΜΟ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

MICROTHIOL SPECIAL 80WG-2 KG  - 00389

Δραστική ουσία: SULPHUR ΒΡΕΞΙΜΟ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

VITAVAX C 37,5WP-200GR  - 00391

Δραστική ουσία: CARBOXIN+CAPTAN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

MIRAGE 45EC-1 LT  - 00392

Δραστική ουσία: PROXLORAZ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIMANOC R 75WG - 500 GR  - 00398

Δραστική ουσία: MANCOZEB ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΘΕΙΟ FLUIDOSOURFE-10 KG  - 00399

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

NIMROD 25EC - 500cc  - 00401

Δραστική ουσία: BUPIRIMATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

THIOCUR 20SC-250 CC  - 00403

Δραστική ουσία: MYCLOBUTANIL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

R6 ERRESEI TRIPLO-800 GR  - 00425

Δραστική ουσία: ALIET+CYMOXAN+MANCOZ BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

MAGOT 57SL-5 LT  - 00501

Δραστική ουσία: ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΧΛΩΡΙΚΟ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRICHODEX 20WP-400 GR  - 00503

Δραστική ουσία: TRICHODERMA*HARZIANU ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIMANOC-R 75WG-1 KG  - 00505

Δραστική ουσία: MANCOZEB ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIMANGOL 75WG-1 KG  - 00506

Δραστική ουσία: MANEB ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIMANOC 72WP BLUE-1 KG  - 00507

Δραστική ουσία: MANCOZEB ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

PENNFLUID 42SC-1 LT  - 00509

Δραστική ουσία: MANCOZEB ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIMANGOL 75WG-25 KG  - 00510

Δραστική ουσία: MANEB ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIMANGOL 75WG-10 KG  - 00511

Δραστική ουσία: MANEB ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

FOLPET 80WG-300 GR  - 00512

Δραστική ουσία: FOLPET ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIMANOC 72WP BLUE - 400 GR  - 00514

Δραστική ουσία: MANCOZEB BLUE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIMANOC-R 75WG - 10 KG  - 00515

Δραστική ουσία: MANCOZEB ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TAKUMI 10SC - 75 CC  - 00678

Δραστική ουσία: CYFLUFENAMID ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVALONE 16,5 CS - 2 LT  - 00692

Δραστική ουσία: EUGENOL+GENARIOL+THYMOL ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ