Λάδια - Παραφινέλαια

Προβολή 1–30 από 65 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΔΕΝΔΡΟΞΑΛ 80-17 LT  - 00010

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

MEDOPAZ 80EW-15 LT  - 00536

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

OLEO MAX 96,9EC - 10 LT  - 00936

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΚΕΚΡΙΔΗΣ ΕΛ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ-AGROTECH

OLEO MAX 96,9EC - 5 LT  - 00937

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΚΕΚΡΙΔΗΣ ΕΛ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ-AGROTECH

KAYAK 98,8 EC - 1 LT  - 01097

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

SUN OIL 7E-200 cc  - 01790

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΟΦΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

455 OIL 98 - 5 LIT  - 01796

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

455 OIL 98-10 LT  - 01925

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

LUBRAN 80EW-12 LT  - 02193

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΔΕΝΔΡΟΞΑΛ 80-1 LT  - 02383

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

SUN OIL 7E - 4 LT  - 03153

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SUN OIL 7E -1 LT  - 03154

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SUPPORT-1 LT  - 03272

ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.

455 OIL 98 - 1 LIT  - 03820

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

BIOLID 80 EW - 1 LT  - 04384

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

BIOLID 80 EW - 15 LT  - 04776

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

BIOLID 80 EW - 3 LT  - 04777

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

SUN OIL 7E -10 LT  - 04790

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TRIONA 81 EW - 4 L  - 05000

Δραστική ουσία: OIL MINERAL BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΙΤΡΟΛ 97EC - 10 LT  - 05141

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

PARAFFINIC OIL 98 - 1 LIT  - 05324

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

KAYAK 98,8 EC - 4 LT  - 05424

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

KAYAK 98,8 EC - 10 LT  - 05425

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ 98,5 - 5 LIT  - 05729

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΔΑΒΙΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ 98,5 - 10 LIT  - 05730

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΔΑΒΙΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.

TRIONA 81 EW - 15 LT  - 05859

Δραστική ουσία: OIL MINERAL BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

TRIONA 81 EW - 1 LT  - 05968

Δραστική ουσία: OIL MINERAL BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

SUPPORT 97,6 EC - 1 LT  - 06103

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

PARAFFINIC OIL 98 - 5 LIT  - 06473

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

PARAFFINIC OIL 98 - 10 LIT  - 06544

Δραστική ουσία: OIL PARAFINIC ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ