Ζιζανιοκτόνα

Προβολή 1–30 από 346 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

BROMOTRIL 40EC-1 LT  - 00250

Δραστική ουσία: BROMOXYNIL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

PENDIGAN 33EC - 1 LT  - 00251

Δραστική ουσία: PENDIMETHALIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

PENDIGAN 33EC - 5 LT  - 00253

Δραστική ουσία: PENDIMETHALIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

AGIL 10EC - 500 cc  - 00254

Δραστική ουσία: PROPAQUIZAFOP ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

GOLTIX 700SC-1 LT  - 00255

Δραστική ουσία: METAMITRON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

GOLTIX 700SC - 500 cc  - 00256

Δραστική ουσία: METAMITRON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

DEVRINOL 45SC - 1 LT  - 00257

Δραστική ουσία: NAPROPAMIDE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

METEOR TF 36SL - 250 cc  - 00258

Δραστική ουσία: GLYPHOSATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

LINAGAN 50 SC-100 cc  - 00259

Δραστική ουσία: LINURON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

METEOR TF 36SL - 500 cc  - 00261

Δραστική ουσία: GLYPHOSATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

MISTRAL 70WG-500 GR  - 00262

Δραστική ουσία: METRIBUZIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

QUIZALON 5EC-3 LT  - 00263

Δραστική ουσία: QUIZALOFOP P ETHYL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

QUIZALON 5 EC -1 LT  - 00264

Δραστική ουσία: QUIZALOFOP P ETHYL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

BROMOTRIL 40EC-400 cc  - 00266

Δραστική ουσία: BROMOXYNIL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

BONALAN 18EC - 3 LT  - 00327

Δραστική ουσία: BENFLURALIN ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

METEOR TF 36SL - 1 LT  - 00368

Δραστική ουσία: GLYPHOSATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

METEOR TF 36SL - 5 LT  - 00370

Δραστική ουσία: GLYPHOSATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

RECORD 8/8EC-1 LT  - 00371

Δραστική ουσία: DESMEDIPHAM+PHENMEDIF ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

DEVRINOL 45SC - 50 cc  - 00373

Δραστική ουσία: NAPROPAMIDE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ETHOFUMESATE 50SC-500 cc  - 00376

Δραστική ουσία: ETHOFUMESATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TEFTAL 50EC-900 cc  - 00377

Δραστική ουσία: METOLACHLOR ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

METEOR TF 36SL - 10 LT  - 00378

Δραστική ουσία: GLYPHOSATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

MATECOR 70WP-500 GR  - 00379

Δραστική ουσία: METRIBUZIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TRIBENURON METHYL 50TB-75gr  - 00380

Δραστική ουσία: TRIBENURON METHYL ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

GALIGAN 24EC-1 LT  - 00381

Δραστική ουσία: OXYFLUORFEN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

MIRACULAN TRIO 50WP-600 GR  - 00596

Δραστική ουσία: THIDIAZURON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

BRIMAN 45 SC - 1 LT  - 00697

Δραστική ουσία: NAPROPAMIDE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΣΤΕΙΠΛ SL - 200 CC  - 00752

Δραστική ουσία: PYRITHIOBAC SODIUM ΓΕΩΦΥΤΑΛ Ε.Ε.

KYLEO 240/160SL - 5 LT  - 00806

Δραστική ουσία: GLYPHOSATE+2,4D ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BETANAL 160SE - 1 LT  - 00815

Δραστική ουσία: PHENMEDIPHAM BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ