Εντομοκτόνα

Προβολή 1–30 από 713 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

PIRIMOR 50WG-250gr  - 00049

Δραστική ουσία: PIRIMICARB SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

SAF-T-SIDE/3,4 KG  - 00133

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

SAF-T-SIDE/800 GR  - 00134

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

STIRRUP-M 50cc  - 00135

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

TRIRAN FA60-500 cc  - 00136

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.

DURSBAN 48EC-2 LT  - 00312

Δραστική ουσία: CHLORPYRIPHOS ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

DURSBAN 48EC-1 LT  - 00313

Δραστική ουσία: CHLORPYRIPHOS ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

DURSBAN 48EC-5 LT  - 00317

Δραστική ουσία: CHLORPYRIPHOS ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

LASER 48SC - 100 cc  - 00321

Δραστική ουσία: SPINOSAD ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

DURSBAN 75WG-1 KG  - 00322

Δραστική ουσία: CHLORPYRIPHOS ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

LASER 480SC - 50 CC  - 00324

Δραστική ουσία: SPINOSAD ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

SUCCES 0.24 CB - 5 LT  - 00325

Δραστική ουσία: SPINOSAD ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

SHERPA 10EC-400 cc  - 00419

Δραστική ουσία: CYPERMETHRINE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

TEMIK 10G-10 K  - 00484

Δραστική ουσία: ALDICARB BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

MOCAP 10G-15 KG  - 00485

Δραστική ουσία: ETHOPROP BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

DOTAN 5G-1 KG  - 00487

Δραστική ουσία: CHLORMEPHOS BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ASSIST 10EC-1 LT  - 00522

Δραστική ουσία: CYPERMETHRINE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

IPM 40CS-1 LT  - 00523

Δραστική ουσία: FENITROTHION ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

KNOX OUT 2FM-100 cc  - 00524

Δραστική ουσία: DIAZINON ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

METASYSTOX-R 250EC-1 LT  - 00525

Δραστική ουσία: DEMETON-METHYL ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

METHOMEX 90SP-100 GR  - 00526

Δραστική ουσία: METHOMYL ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

DIMETHOATE ALPHA 40ΕC-500cc  - 00528

Δραστική ουσία: DIMETHOATE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

NEMACUR 240CS-1 LT  - 00530

Δραστική ουσία: PHENAMIPHOS ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

BULLDOCK 2,5 SC - 250 cc  - 00533

Δραστική ουσία: BETA CYFLUTHRIN ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

METAZON 5ΡΕL-25 KG  - 00535

Δραστική ουσία: METALDEHYDE ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ASSIST 100 EW -200 cc  - 00540

Δραστική ουσία: CYPERMETHRINE 10% ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

PYRINEX 48EC-1 LT  - 00600

Δραστική ουσία: CHLORPYRIPHOS ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

PYRINEX 5G-2 KG  - 00601

Δραστική ουσία: CHLORPYRIPHOS ΚΟΚ. ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

PYRINEX 5G-200 GR  - 00603

Δραστική ουσία: CHLORPYRIPHOS ΚΟΚ. ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

PYRINEX 25WP-1 KG  - 00604

Δραστική ουσία: CHLORPYRIPHOS ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ