Διάφορα Φάρμακα

Προβολή 1–30 από 162 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ENZONE 40SL-25 LT  - 00588

Δραστική ουσία: SODIUM TETRATHIOCARB ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

CRESOSOL - 1 LT  - 00691

Δραστική ουσία: ΚΡΕΟΛΙΝΗ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

BASFOLIAR KELP - 10 LT  - 00862

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

PROACT - 150 GR  - 00869

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PROACT - 30 GR  - 00870

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MUSKIL BLOK FLUO-NP - 5 KG  - 00907

Δραστική ουσία: ΠΟΝΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

SIERRA 48SL - 5 LT  - 00933

Δραστική ουσία: ETHEPHON UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ANITAL 200 CC  - 00943

ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΑ ΑΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

AGIBELIN 10TB - 5 GR  - 00994

Δραστική ουσία: GIBBERELLIC ACID 20% ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

STICKEN 100cc  - 01334

ΚΕΚΡΙΔΗΣ ΕΛ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ-AGROTECH

FINISH 48/6EC-1 LT  - 01555

Δραστική ουσία: ETHEPHON-CYCLANILIDE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

FINISH 48/6EC-5 LT  - 01556

Δραστική ουσία: ETHEPHON-CYCLANILIDE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

SIAPTON 10L-1 KG  - 01575

Δραστική ουσία: ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

ΡΑΝΤΙΣΙΝ Νο1(ΞΥΛΩΔΗ)30 GR  - 01594

ΓΚΡΕΜΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ Α ΟΕ

ΡΑΝΤΙΣΙΝ Νο2(ΠΟΩΔΗ)30 GR  - 01595

ΓΚΡΕΜΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ Α ΟΕ

ΡΑΝΤΙΣΙΝ Νο1(ΞΥΛΩΔΗ)1 ΚG  - 01596

ΓΚΡΕΜΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ Α ΟΕ

ERGOSTIM XL - 200 cc  - 01903

Δραστική ουσία: L-CYSTEINE+ΦΟΛ.OΞΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑGROLOGY ΑΒΕΕ

ΝΟΥ ΦΙΛΜ Π 240cc  - 02090

Δραστική ουσία: DI-L-P-MENTHENE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΠΟΜΟΝΑ-500 GR  - 02091

UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

VAPOR GARD-1 LT  - 02094

Δραστική ουσία: ΠΙΝΟΛΙΝΗ UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

COTTON FIX 5SL - 1 LT  - 02095

Δραστική ουσία: MEPIQUAT CHLORIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

NEOSTOP 1DP(ΣΑΚΚΙ) -1 ΚG  - 02097

Δραστική ουσία: CHLORPROPHAM UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΜΕΤΑΛΔΕΥΔΗ 5GB-1 KG  - 02098

Δραστική ουσία: METALDEHYDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

COTTON FIX 5SL - 3 L  - 02099

Δραστική ουσία: MEPIQUAT CHLORIDE UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

DASH HC - 1 LT  - 02287

BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

SILWET GOLD-100 cc  - 02384

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SILWET GOLD-50 cc  - 02385

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATONIK SL - 200 cc  - 03054

Δραστική ουσία: SODIUM+NITROPHENOLATE ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ATONIK SL - 50 cc  - 03056

Δραστική ουσία: SODIUM+NITROPHENOLATE ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

TREND 90SL-500 cc  - 03102

DU PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.