Κριθάρι Δίστοιχο

Προβολή 1–24 από 24 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.VANESSA - 40 KG  - 00783

ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΡΙΘΑΡΙ ΔΙΣΤ. ΜΠΑΡΚΕ - 25 KG  - 01372

ΧΡΙΣΤΙΑ Γ.ΥΙΟΙ Α.Ε.(AGER S.A.)

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.ΕΙΣΑΓ.HSPANIC-50 KG  - 01701

ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.PRESTIGE R2-25κ  - 02292

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.PRESTIGE R2-50κ  - 02307

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.ΔΙΟΜΗΔΗΣ-50κ  - 03149

ΜΕΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΕΕ

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.PRISMA R2-25κ  - 03450

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓ.& ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.SCARLETT R2-25κ  - 03453

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓ.& ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.PRESTIGE R2 - 25 KG  - 06441

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.REGINA R2-25κ  - 06618

ΧΡΙΣΤΙΑ Γ.ΥΙΟΙ Α.Ε.(AGER S.A.)

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.PEWTER R2-25κ  - 06817

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ ΔΙΣΤ.ΔΗΜΗΤΡΑ - 25 KG  - 07276

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΡΙΘΑΡΙ ΔΙΣΤ.ANDROMEDA - 25 KG  - 07277

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.PRESTIGE R1 - 25 KG  - 08211

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.NURE R2 - 40 KG  - 09133

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. "AGROSTAR"

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.MORFO R1- 25 KG  - 09194

ΧΡΙΣΤΙΑ Γ.ΥΙΟΙ Α.Ε.(AGER S.A.)

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.NURE R2 - 40 KG  - 10221

ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

ΚΡΙΘ.PLANET RGT R2 - 40 KG  - 11584

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ. MILFORD R2 - 25 KG  - 13067

ΧΡΙΣΤΙΑ Γ.ΥΙΟΙ Α.Ε.(AGER S.A.)

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ. ALASTRO R2 - 25 KG  - 13095

ΓΑΙΑ Α.Ε.

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.NURE R2 - 40 KG  - 13110

ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.

ΚΡΙΘ.ΔΙΣΤ.NURE R1 - 40 KG  - 13111

ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.