Κηπευτικά Υβρίδια

Προβολή 1–30 από 1304 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΠΙΠ.ΓΕΜ.F1 DOLMY F1 - 500 σπ  - 00002

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΠΙΠ.ΜΑΚΡ.F1 CANDY-5 GR  - 00202

VAN VELDEN ELISABETH CAROLINE DIRK

ΑΓΓ.BRAVO F1-100 σπ  - 00204

VAN VELDEN ELISABETH CAROLINE DIRK

ΑΓΓ.TAURUS F1-100 σπ  - 00205

VAN VELDEN ELISABETH CAROLINE DIRK

ΚΟΛ/ΘΙ ΜΑΝΑ F1-50 GR  - 00206

VAN VELDEN ELISABETH CAROLINE DIRK

ΜΑΡ.NORA SUMMER-50 GR  - 00207

VAN VELDEN ELISABETH CAROLINE DIRK

ΤΟΜ.LOTTO F1-500 σπ  - 00208

VAN VELDEN ELISABETH CAROLINE DIRK

ΑΓΓ.VALENTIN F1- 100 σπ  - 00209

ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ

ΜΠΡΟΚ.PRIMOR F1-2500 σπ  - 00301

ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΓΡ.-ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ

ΚΟΥΝ/ΔΙ PERICLES F1-10 GR  - 00302

ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΓΡ.-ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ

ΛΑΧ.BANNER F1-2500 σπ  - 00303

ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΓΡ.-ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ

ΣΠΑΝ.QUADRO F1 (ALICE)-1 KG  - 00304

ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΓΡ.-ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ

ΛΑΧ.DRAGO-2500 σπ  - 00306

ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΓΡ.-ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ

ΛΑΧ.ΔΙΑΚ.NAGOYA F1 WHITE-1000σ  - 00310

ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΓΡ.-ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ

ΤΟM.MANTHOS(785)F1-1000 σπ  - 00333

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΑΓΓ.GADOR F1-100 σπ  - 00334

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΤΟΜ.(204)CARMELLO F1-500 σπ  - 00336

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ALDOBO-500 GR  - 00341

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΛΑΧ.GLOBOT-2500 σπ  - 00344

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΑΓΓ.IMANOL F1-100 σπ  - 00352

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΜΠΡΟΚ.MONTOP F1-2500 σπ  - 00361

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΜΑΡ.KLAUSIA-5000 σπ  - 00367

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΤΟΜ.BELLADONA(EΡΝΕΣΤΟ)F1-4g  - 00407

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟΜ.ANATH F1-1000σπ  - 00408

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟΜ.ELECTRA(NOA)F1-1000σπ  - 00409

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΛ/ΘΙ ΜΑΥΑΝ F1 - 50 GR  - 00411

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟΜ.BELLADONA F1-1000 σπ  - 00413

ΧΑΖΕΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΜ.RAFAELLA F1-1000 σπ  - 00414

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΠΟΝΙ GALIA F1-500 σπ  - 00417

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΠΟΝΙ GALOR-500 σπ  - 00418

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ