Ηλίανθος

Προβολή 1–30 από 32 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΟΡΕΣΤΙΣ-5 ΚG  - 02663

ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΓΡ.-ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΥΒΡ. AURASOL-150.000σπ  - 04813

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 64LE25 - 150.000σπ  - 06169

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  - 06954

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ NEOMA -150.000 σπ  - 07785

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ IMERIA CL - 75.000 ΣΠ  - 08541

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΑΚΕΛΛΑ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΙΓΑΣ  - 08878

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ BACARDI -150.000 σπ  - 09860

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ KLARIKA CS- 75.000 ΣΠ  - 09870

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ EXPERTO -150.000 σπ  - 11077

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ TALENTO -150.000 σπ  - 11078

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ EXPERTO+PLENARIS -150.000 σπ  - 12594

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ NEOMA+PLENARIS -150.000 σπ  - 12595

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ TALENTO+PLENARIS -150.000 σπ  - 12596

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ NX92357 SURELI-150.000 σπ  - 12597

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ SUOMI HTS -150.000 σπ  - 12638

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ GENOVA - 75.000 ΣΠ  - 12706

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ P64LP130 + LUMISENA LumibK - 150.000σπ  - 12716

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 63LE113 + LUMISENA - 75.000σπ  - 12742

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ RGT VOLLCANO CLP - 75 000 ΣΠ  - 13316

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ SY FLAVIO+PLENARIS -150.000 σπ  - 13341

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ SY CHELSEA CLP+PLENARIS -150.000 σπ  - 13342

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ NX92357 SURELI + PLENARIS-150.000 σπ  - 13374

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 63LE136 + LUMISENA - 150.000σπ  - 13375

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ P64LP170 + LUMISENA LumibK - 150.000σπ  - 13376

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ P64HE133 + LUMISENA LumibK - 150.000σπ  - 13377

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ P64HE133 + LUMISENA LumibK - 75.000σπ  - 13378

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 64LE113 + LUMISENA - 150.000σπ  - 13385

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ SUOMI HTS + PLENARIS -150.000 σπ  - 14641

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ