Κοκκώδη Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Προβολή 1–14 από 14 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΛΙΠ.46-0-0(Διουρία 0,3)20κ  - 00285

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

MULTI K ΚΟΚΚΩΔΕΣ-25 KG  - 00288

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΙΠ.46-0-0(Διουρία 0,3)25 KG  - 00490

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

MULTI-K MAX.PR.13-0-46 - 25 KG  - 06490

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

10-5-40 +2 MgO ACIDIC KΡΥΣ. - 25 KG  - 10036

TEOFERT A.E.

OPTYCAL - 300 GR  - 10634

Δραστική ουσία: ΜΙΡΜΗΓΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ AGRISIDE IKE

ΛΙΠ.46-0-0(Διουρία 0,3) - 25 KG HAIFA  - 11513

ΧΑΙΦΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

YARAVITA BOLIKEL XP - 5 KG  - 12014

Δραστική ουσία: ΒΟΡΙΟ YARA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΛΙΠ.26-0-0 +29SO3 - 40 KG OMEGA 26N SOLUB  - 12413

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ

ΛΙΠ.0-0-50 (+46) - 25 KG ΥΔΑΤ/ΤΟ KEMIRA  - 12458

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ

ΛΙΠ.ORGANIHUM KALIUM PLUS - 5 KG  - 13337

ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ

ΛΙΠ.46-0-0(Διουρία) - 25 KG AGRISOL TEC DA  - 13406

VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΙΠ.46-0-0(Διουρία 0,3) - 25 KG  - 13414

ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ