Τρωκτικοκτόνα

Προβολή 1–30 από 75 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

KLERAT PELLETS-100 GR  - 00046

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

CONTROL PASTA 10GR - 10 KG  - 00846

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

VERTOX AB - 5 KG  - 00910

Δραστική ουσία: ΠΟΝΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

RATCUM WAX BLOX 10 GR - 200 GR (ΖΑΡΙ)  - 00988

Δραστική ουσία: BRODIFACUM ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

KLERAT PELLETS-250 GR  - 02002

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

KLERAT PELLETS - 5 KG  - 02003

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

KLERAT WB(5g)5 KG  - 02004

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

KLERAT WB(5g)120 GR  - 02006

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

STORM(4g)-224 GR  - 02276

Δραστική ουσία: FLOCOUMAFEN BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

STORM(4g)-112 GR  - 02277

Δραστική ουσία: FLOCOUMAFEN BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

STORM WBB (4gr) - 3 KG  - 02278

Δραστική ουσία: FLOCOUMAFEN BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

KLERAT PASTA - 150 GR  - 04662

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

AROUTOX BAIT(ΣΙΤΑΡΙ) - 1,5 KG  - 07120

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

AROUTOX BAIT(ΣΙΤΑΡΙ) - 2,5 KG  - 07500

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

KLERAT WB(20g)BLOCK - 5 KG  - 07554

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

NOTRAC 5 BLOX - 100 GR  - 07817

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

NOTRAC PELLETS - 200 GR  - 07818

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

AROUTOX BAIT(ΣΙΤΑΡΙ) - 1 KG  - 07935

Δραστική ουσία: CHLOROPHACINONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

RATCUM WAX BLOCK 10 GR - 5 KG  - 08250

Δραστική ουσία: BRODIFACUM ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

KLERAT PELLETS - 250 GR  - 08394

Δραστική ουσία: BRODIFACUM ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

CONTROL PASTA 10GR - 250 GR  - 08578

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

NOTRAC ΒΒ 5GR - 5 KG  - 09277

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

CONTROL BLOC 20GR - 10 KG  - 10276

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

FLASH PASTA 5GR - 80GR  - 10893

Δραστική ουσία: ALPHACHLORALOSE 4% ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

RODILON BLOCK 15 GR - 120 GR  - 10894

Δραστική ουσία: DIFETHIALONE 0,0025% ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

GENERATION GRAIN (ΣΙΤΑΡΙ) - 400 GR  - 10908

Δραστική ουσία: DIFETHIALONE 0,0025% Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ

GENERATION GRAIN (ΣΙΤΑΡΙ) - 2,5 KG  - 10909

Δραστική ουσία: DIFETHIALONE 0,0025% Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ

GENERATION GRAIN (ΣΙΤΑΡΙ) (4X50gr) - 200 GR  - 10918

Δραστική ουσία: DIFETHIALONE 0,0025% Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ

GENERATION BLOCK - 300 GR  - 10919

Δραστική ουσία: DIFETHIALONE 0,0025% Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ

GENERATION PAT - 120 GR (PASTA)  - 10920

Δραστική ουσία: DIFETHIALONE 0,0025% Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ