Παγίδες Δημ.Υγείας

Προβολή 1–14 από 14 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

SCORPIO STOP  - 00673

STAC ΙΚΕ

HERPETEX-500 gr  - 01789

ΟΦΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

HERPETEX - 600 GR  - 08421

ΟΦΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

HERPETEX - 600 gr  - 12138

ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

HERPETEX - 600 GR  - 12752

TAFARM ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΛ.ΣΤΑΘΜΟΣ TOTAL BOX  - 12946

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΠΑΓΙΔΑ TRAPPER T-REX  - 12947

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΠΑΓΙΔΑ TRAPPER LTD  - 13031

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΠΑΓΙΔΑ TRAPPER MAX PRO  - 13033

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΔΟΛ.ΣΤΑΘΜΟΣ PRO 1  - 13197

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΔΟΛ.ΣΤΑΘΜΟΣ BULLET RAT BOX ΛΕΥΚΟΣ  - 13577

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΔΟΛ.ΣΤΑΘΜΟΣ BULLET RAT BOX CLEAR  - 14980

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΠΑΓΙΔΑ RAT SNAP TRAP  - 15117

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.