Απωθητικά

Προβολή 1–16 από 16 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

PROTECTA REPELLENT GRANULARB - 400 GR  - 08870

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PROTECTA REPELLENT GRANULARB - 8 KG  - 09106

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PROTECTA REPELLENT LIQUID - 1 LT  - 09381

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PROTECTA REPELLENT GRANULAR - 800 GR  - 09382

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PROTECTA REPELLENT LIQUID - 5 LT  - 09892

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΦΙΔΟΣΧΟΙΝΟ  - 12066

ΑΦΟΙ ΤΑΨΗ ΟΕ

APE REPELLENT GRANULAR - 400 GR  - 12081

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PENERGETIC-BWV - 2,5 KG  - 12589

Δραστική ουσία: calcium bentonite 100% ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

EMEROD - 500 CC  - 12994

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

CINNAMON NATURAL ESSENCE - 1 LT  - 13002

ΒΙΟΡΥΛ A.E.

ΚΟΛΛΑ PROTECTA RAT GLUE - 135 GR  - 13136

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

ΚΟΛΛΑ PROTECTA GLUE BOARD (ΖΕΥΓΟΣ)  - 13310

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

APE REPELLENT LIQUID - 1 LT  - 13360

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

BIRD FREE SPAY(KONIDIN) - 500 CC  - 13490

TAFARM ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

APOTHOL WASP SPRAY - 500 CC  - 13518

TAFARM ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

APE REPELLENT GRANULAR - 8 KG  - 14948

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.