Απωθητικά

Προβολή 1–7 από 7 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

PROTECTA REPELLENT GRANULARB - 400 GR  - 08870

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PROTECTA REPELLENT GRANULARB - 8 KG  - 09106

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PROTECTA REPELLENT LIQUID - 1 LT  - 09381

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PROTECTA REPELLENT GRANULAR - 800 GR  - 09382

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PROTECTA REPELLENT LIQUID - 5 LT  - 09892

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

APE REPELLENT GRANULAR - 400 GR  - 12081

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PENERGETIC-BWV - 2,5 KG  - 12589

Δραστική ουσία: calcium bentonite 100% ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.