Μύκητες

Προβολή 1–13 από 13 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

TRIANUM-G 20 KG  - 06209

Δραστική ουσία: TRICHODERMA*HARZIANU ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

TRIANUM-P 250 GR  - 06477

Δραστική ουσία: TRICHODERMA*HARZIANU ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

TRIANUM-G 5 KG  - 07137

Δραστική ουσία: TRICHODERMA*HARZIANU ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

TRIANUM - G - 1 KG  - 10275

Δραστική ουσία: TRICHODERMA*HARZIANU ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

MICOSEEDS PLUS BIO - 1 KG  - 10959

COMERCO AGROTECHNOLOGY Ι Κ Ε

MICOSEEDS PLUS BIO - 10 KG  - 10960

COMERCO AGROTECHNOLOGY Ι Κ Ε

MYCOAPPLY DR - 500 GR  - 11291

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

MICOSEEDS MB - 1 KG  - 11743

COMERCO AGROTECHNOLOGY Ι Κ Ε

RIZOTECH MB-ZEO BIO - 10 KG  - 14885

COMERCO AGROTECHNOLOGY Ι Κ Ε

TRIANUM-P/1000 GR  - 14951

Δραστική ουσία: TRICHODERMA*HARZIANU ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

TRIANUM-P - 500 GR  - 15438

Δραστική ουσία: TRICHODERMA*HARZIANU ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

MICOSEEDS MB - 10 KG  - 15479

COMERCO AGROTECHNOLOGY Ι Κ Ε

MICROSTARTBIO + MOCROORGANISMS - 10 KG  - 15952

COMERCO AGROTECHNOLOGY Ι Κ Ε