Έντομα

Προβολή 1–30 από 43 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

NATUPOL+TRIPOL NEW  - 03250

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ERCAL 3000/10STR  - 03303

Δραστική ουσία: ERETMOCERUS EREMICUS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

APHIPAR (500)  - 03990

Δραστική ουσία: APHIDIUS COLEMANI ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

APHIDEND (1000)  - 03991

Δραστική ουσία: APHIDOLETES APHIDISMYZA ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

AMBLYSEIUS CALIF SPICAL 2000  - 03992

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

MIGLYPHUS 100ατόμων  - 03995

Δραστική ουσία: DIGLYPHUS ISAEA ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ENSTRIP 3000ατόμων  - 03996

Δραστική ουσία: ENCARSIΑ FORMOSA ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

SPICAL (2000)  - 03997

Δραστική ουσία: AMBLYSEIUS CALIFORNICUS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

HIPPODAMIA (5000)  - 03998

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

TRICHO-STRIP 50000 419  - 04200

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ERVIPAR (250)  - 04201

Δραστική ουσία: APHIDIUS ERVI ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

CHRYSOPERLA 1000  - 04202

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

TRICHO-STRIP 10000  - 04203

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

PODISUS MAKULIVENTRY 100  - 04204

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

LARVANEM 500 EKAT.ΛΑΡΒΕΣ  - 04205

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

LARVANEM 50 EKAT.ΛΑΡΒΕΣ  - 04206

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

NATUPOL+Ε ΚΥΨΕΛΗ (ΜΕ ΤΡΟΦΗ)  - 04281

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

NATUPOL+Ν ΚΥΨΕΛΗ (Με τροφή)  - 04286

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

NATUPOL+S KYΨΕΛΗ (Με τροφή)  - 04287

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

SPICAL (25000) - 500 cc  - 04979

Δραστική ουσία: AMBLYSEIUS CALIFORNICUS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ENTONEM HC/2x250 MILLION  - 05135

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

CAPSANEM - 500 ΕΚ.ΑΤΟΜ.  - 05230

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ENTONEM / 50 MILLION  - 05614

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

CAPSANEM - 50 ΕΚ.ΑΤΟΜ.  - 05723

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ERCAL 15000/50 STR  - 05979

Δραστική ουσία: ERETMOCERUS EREMICUS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

NATUPOL+Ν ΚΥΨΕΛΗ NEXT  - 06425

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

NATUPOL+Ε ΚΥΨΕΛΗ NEXT  - 06495

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ENERMIX 15000/50STR  - 06861

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ENTONEM /250 MILLION  - 07070

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

CARPONEM STEINERNEMA FELTIAE- 250  - 07274

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ